Historik

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Lions Club Kisa

 

 

Om du vill veta mera om Lions Club och vad vi gör i Sverige klicka här.

Lions Club Kisa bildades 21 januari 1954. Fadder var LC LInköping. Zonordföranden Gunnar Wedlund och Åke Lundberg, Linköping kontaktade fabrikör Gösta Eklund på Kappfabriken i Kisa och informerade om Lionsrörelsen.

I samråd med Martin Gustafsson och Sture Wirén antogs 15 stiftelsemedlemmar. Charterbrevet erhölls den 9 april och charterhögtiden hölls den 15 maj 1954 i Tingshuset i Kisa. Distriksguvenör Erik Göransson överlämnade stiftelsebrevet till charterpresidenten Gösta Eklund vid den högtidliga ceremonin med 52 deltagare