Kommittéer

Kommittéer 2022-2023

Program

Anders Gruveus

Gösta Gustavsson


Claes Creutz

Nomineringskommitté

Gunnar Rydin

Gösta Gustavsson


Åke Nilsson

Aktivitet/Service /GST

Magnus Hjelte

Eric Pettersson


Jörgen Bank

Medlem/närvaro

Lennart Johansson

Åke Nilsson


Henrik Boberg


Internationell hjälp/kontakter

Allan Westerdahl

Ungdom/Lions Quest

Allan Westerdahl

Bo Karlsson
Klubblokal/Materialförvaltning

Kjell-Ove Andersson

Veine Fridh


Lars-Eric LindbladValborg/Nationaldag

Veine Fridh

Per Elvin
Julaktivitet

Rainer Strobach

Magnus Andersson
Kultur

Peter Monell


Lars Johansson

Marknadsgeneral

Peder Kindén

Kontaktperson Forskningsfonden