Kommittéer

Kommittéer 2020-2021

Program

Anders Gruveus

Gösta Gustavsson
Medlem/närvaro

Lennart Johansson

Claes CreutzJulaktivitet

Rainer Strobach

Magnus AnderssonAktivitet/Service

Jonas Siverholm

Henrik Boberg
Info/PR

Björn Wallroth

Henrik Karlsson

Finans

Anders Gustafsson

Jonas Siverholm
Ungdom/Lions Quest

Allan Westerdahl

Bo Karlsson
Internationell hjälp/kontakter

Lars Johansson

Per-Ove Fransson


Kurt Nilsson

Kultur

Lennart Hjort

Jörgen Rockler


Peter Monell

Valborg/Nationaldag

Veine Fridh

Per Elvin


Magnus Hjelte

Klubblokal/Materialförvaltning

Kjell-Ove Andersson

Veine Fridh


Lars-Eric Lindblad

Lusk

Gösta Gustavsson

Marknadsgeneral

Peder Kindén