Lions i Sverige

Det här är Lions

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,35 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika  samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en  bättre värld att leva i.

Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lions uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och  internationell samverkan".


Lions finns i över 207 länder och geografiska områden och har 12 300 medlemmar i Sverige organiserade i 480 klubbar.

Det finns inga gränser för Lions

Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.

En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.


Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.


Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.


Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) .


Vill du veta mer om Lions Club och de aktiviteter som finns klicka här.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité